תודה על הגשתך, כמעט סיימת!

עותק של בקשתך נשלח לכתובת הדוא"ל שציינת.אנא הדפיס את טופס ההחזר ושלח אותו אלינו, יחד עם הקבלה המקורית מהחנות והברקוד המקורי כדי לסיים את בקשת ההחזר שלך.

Thanks-Strawberry.png#asset:14884